Lubber Net


You Got Smurf

                           .                      
                             ,0MMMMMMMMMMMMMMMW            
              .          .   MMMMMM0i      8MMMMMMZ         
           . .   MMMM  ,      iMMMMr            .MMMMMa       
              XMMMBZMMS .    ZMMMX   .        .    ,MMMMi     
          ;MZZ. XMM. ...WM.    MMMX                   SMMM,  .  
         MMMMMMMB MM :iii:MM   MMM                     7MMM    
        7MMa.  8M MM ::i;:.M  MMM                       MMM.   
        MM, ..::,8M .MMi:ii;,M BMM                       .  BMM,  
        MM; ,:;;;rMX MMii:iiMBMM,             .             MMM  
        MMM8i,ii;:XMa M:..:i@MM  MMMMMM      .                @MM0  
         MMMX:;:r;rMMMM0MMXirM  MMa .XMMr       MMM             MMM  
    ,  WMMi  MMZ:::::;8MMWWari,M MM,:::, MM .     .WMMB            aMMM  
     WMMMMMMM 8M2;iXX7;:. ,:i7MMMM.;ii:. MM   :MM2    .MMMWMW2X: .    ,8MMMMZ   
     XM0  :0MM0MMSa0Sr;i:iXX7;rMWriir;XBMMMM   SMMSB0r 2,   :MMMMMMMMMMMMMMMMMMr    
    , MM;:,:,:..iaZSSXr;ii:,S2rr;:.,iiiX0MB        BMM  ;WX  MM            
     MM2 . :.ii;r;:;i;r;iMM;r;rrrr;rrM        .M88MMM  28 MMMM:          
    . MMMaa2aXr:i;;;rrr;i7MM:iirrrrX,M@        XMXrii2MMMM8ZMM  0MMMB         
    .  WMMMMMMM7iirrrrri7aM@:,;rrr;i:M       ,@MM7SSX7772222XMM,   iMMM        
         MM;i;rrrr;;SMM@ri;ii:.;M   .  ;MBZ0WX77:  ,7r  ZMMMMM   MMM       
         0Mi;i;rrrr;:XMMM7:. ;8Ma     0MM2r7;rr7,   .   i7MMM   MM       
        .  MB....i:i:;, ..:;MMMMMW0:   MMM7;r77rrX;       iii 8M;MMM       
          MMMZi::r:i;i;iir7MM7 .iZMMMMMMM;,:rr7777Xi 2Mi      a0ZZ22ZMMM       
           MMMMMM;;;;;r;iiMMi..;:: iBMMZ:,i;777r7;SSMMMr  MM  MW777r;:,7MMM      
             MMii;rrrriiaM2,.iiii,.rMMMSrr7rrr7777MMM:  MMMMMX;7r7rrr::;MMZ     
             MMii;r7rr;:iMMX. .:;:ii2MMX7rrrri,..,iZZ   MMM7rirr77777;i:ZMM     
             Ma::rrrr;i,2MMMM@S:;i:,.,:;rrii:7a8;::;;iiia8i,:rr777777r;i:8MM     
             MMi;;rrrr;i;MMMMWBXMrrr;;r;r7rXMMMMa;r7S2aXriiii;;;;;;;;:, 7MMM     
             MM:iirrrr;i,7MM  iMa7r;7rrr;;;7MMi :;rr7;rr;i,   .  .iWMMM      
              MM::;rrr;;,:0MM2,:.,;rrrrrrr;;,7MMi,;rrrrrrr7BMMM@MMMMMMMMM       
            .  MMrii;rr;rii;MMMMMrri;;rrrrr;;i:aMMr.,:;rrrri2MMMMWZZaWMM   .     
            ,  MM,i;rrrrr;iiMW  ,i;;rrrr7;;i:XMM0, ..,,.   BMW iMM        
              MM8::;r7rr;iiXMBr2MS.ii;;;r;;;i:,:WMMM8X;i;XX0MMMS:BMM         
               MM7:;irrrrii.WMMMMM:. .::iii;;r:. :ZMMMMMMMMMX ZMM8         
             . . MMiii;rrr;;:rMMMMMMMM8i.   ..,,      SMMMM   .       
               ;MMi:i;7rrri,,0M0:i8MMMMMMB8aSr::i,:i7S0MMMMMM;           
                MMMi:i;r7rr;i..,....  i0MMMMMMMMMMMMMMMW              
              ..  MMM7:i;7rr;r;;;;;;:;..8S@W                     
                 MMMZi;rrrr7rrrrrrr;i7WMXM,                    
                rMMMMMS7777rrrrrrrrr7i;:M0MM                    
            .   @MM0i,;7i7rrrr7rrrrrrrr;;:M@iMS ..                  
             iMMMai:i:iirr777r7777rrr7r;iiaMrMM                    
         7MMMMWMMMMX :;r7r7rr777r777r777rrr;riM2;M                    
        MMM8SMMMW .M8irX7X7777777777777r7r7r;r;MB,MM                   
       iMM: ZMM    MMXrX77777X777X777rr7r7rir,MB.8M                   
      . MMr;MMM     iMBXr;r7r77777777r77777;r;M0.,MS                   
       MMBMMX ,  ..  MM@S;i;r7rX7777777rr;rrM0,.MM                   
        MMMM        0MMMZSri;77r77777r;iZMS. 0M                   
        MMZ  .        8MMMMM22XSS2ZSSXrMMiiMMMMMMMMB                
        7MM  .           ,WMM@XaZZ7BMZX78aXS22ZMMMMM .             
         MMW .                iMMM;:  .... SMM              
         MMM                :M0M@.:,@2i;;i:,.8M .            
          :MM,       . 7M 7     MMMr0M7,7MMX;;7MM;XMr             
        .   MMM      . MMM    iMMMMMW,iBMMMW7r;78M8SMM             
            MMM        MMZSMMMMMM  7@BMBir:i;i;rX7;MM             
             MMM       :MMMM;    iMM:  ::i2M@0;MM             
              MMS  .     MM     SMMMS;rXaMMMMi2MB             
              MMM  .     M     XMWMMMMM0r, ..MM              
         7@@MMMa;BMM M  .    , MM     MM  ,MX  ,MMW              
       0MMMMMMWiiMMMa         MM    MMMMMW;.BMMMMMMM0              
      MMMB    7M  . .       MM  2MMMM0@MMMMMM.2MM@i   .            
     ,MMr               MMMMMMBMMM7     rBX   .              
     MM  .            @MMMM   XMM,      rMMM                
    MMS          . MMMMMMW      MMr       MM@  .             
    MM                     MMr       MM  .            
    @M           .     .     rMM       aMM .            
     MM  .                   ;MM        MM              
   ,0M MM                    MM0       MMM              
  MMMMMMMMMMX                   MMM     .  MMMX .            
, 0MMZMMMMMMMMMi                iMMM       .MMM2              
        XMMMM7             BMMa      :MMMMM               
          2MMMMMMMMaZX    .XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2                
             .WMMMMMMMMMMMMMMBZa      :                     

Vic20

king nut king nut hickory king oedipus king of beasts king of england king of france king of great britain king of the herring king oliver king orange king penguin king post king protea king salmon king snake king vulture king whiting king william pine king's counsel king's english king's evil king's ransom king's spear king-size king-sized kingbird kingbolt kingcup kingdom kingdom animalia kingdom come kingdom fungi kingdom monera kingdom of belgium kingdom of bhutan kingdom of cambodia kingdom of denmark kingdom of god kingdom of lesotho kingdom of morocco kingdom of nepal kingdom of norway kingdom of saudi arabia kingdom of spain kingdom of swaziland kingdom of sweden kingdom of thailand kingdom of the netherlands kingdom of tonga kingdom plantae kingdom protoctista kingfish kingfisher kingfisher daisy kinglet kinglike kingly kingmaker kingpin kings canyon national park kingship kingsnake kingston kingston-upon hull kingstown kingwood kingwood tree kinin kink kink up kinkajou kinky kino kino gum kinosternidae kinosternon kinsey kinsfolk kinshasa kinship kinship by marriage kinship group kinsman kinsperson kinswoman kinyarwanda kiosk kiowa kip kip down kipling kiplingesque kipp's apparatus kipper kippered herring kippered salmon kirchhoff kirchhoff's laws kirchner kirghiz kirghizia kirghizstan kirgiz kirgizia kirgizstan kiribati kiribati dollar kirk kirkia kirkia wilmsii kirkuk kirpan kirsch kirtle kishar kishinev kishke kislev kismat kismet

He's Married!! Hey girl(s), just wanted to let you know, he may be your melancholy baby but he's my selfish jerk of a husband!! He's married!! And he needs to come home so just stay away thought and deed thought and deed maybe you should be wearing a politically correctly manufactured Scarlet A. What would your Ma think What would your Da think of your seemingly innocent participation in the destruction of our family. Investigations/Machinations C, famly iz important in some Kommuniteaz. If you know, then you are responsible if you know, then you are not innocent. So, just let me remind you, absorb this dying flower's essence, take it in, deep breath, that's right now know and NO!

king nut king nut hickory king oedipus king of beasts king of england king of france king of great britain king of the herring king oliver king orange king penguin king post king protea king salmon king snake king vulture king whiting king william pine king's counsel king's english king's evil king's ransom king's spear king-size king-sized kingbird kingbolt kingcup kingdom kingdom animalia kingdom come kingdom fungi kingdom monera kingdom of belgium kingdom of bhutan kingdom of cambodia kingdom of denmark kingdom of god kingdom of lesotho kingdom of morocco kingdom of nepal kingdom of norway kingdom of saudi arabia kingdom of spain kingdom of swaziland kingdom of sweden kingdom of thailand kingdom of the netherlands kingdom of tonga kingdom plantae kingdom protoctista kingfish kingfisher kingfisher daisy kinglet kinglike kingly kingmaker kingpin kings canyon national park kingship kingsnake kingston kingston-upon hull kingstown kingwood kingwood tree kinin kink kink up kinkajou kinky kino kino gum kinosternidae kinosternon kinsey kinsfolk kinshasa kinship kinship by marriage kinship group kinsman kinsperson kinswoman kinyarwanda kiosk kiowa kip kip down kipling kiplingesque kipp's apparatus kipper kippered herring kippered salmon kirchhoff kirchhoff's laws kirchner kirghiz kirghizia kirghizstan kirgiz kirgizia kirgizstan kiribati kiribati dollar kirk kirkia kirkia wilmsii kirkuk kirpan kirsch kirtle kishar kishinev kishke kislev kismat kismet

Page last modified on July 02, 2011, at 05:22 PM
Last edited by helper.
Based on work by fkextyc, lamsqkd, and Janais.
Originally by The Cubicle of Ra.